RSPG สถานีบูรพา - เรณูพืช
โครงการ

พืช‌อาหาร‌ชันโรง‌ และ‌ผึ้ง‌ใน‌สวน‌ไม้‌ผล‌ จังหวัด‌ปราจีนบุรี


จำนวนเรณูพืชที่พบได้ในจังหวัด‌ปราจีนบุรี

101 ชนิด

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566